Sale!

شروین در سفر فضایی

قیمت ریالی : 15,000 تومان 2,900 تومان

قیمت ارزی : 8 $  3.99 $

نویسنده : اکرم سعیدالسادات منشادی
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

یک روز که همه چیز خوب و عالی به نظر می رسید شروین با تلسکوپ از پنجره ی اتاقش شروع به تماشای آسمان کرد اما کمی که گذشت خیلی تعجب کرد و رو به گربه ی فضایی اش کرد و فریاد کشید: خدای من انگار برای ماه اتفاقی افتاده است ! …..