Sale!

چه کسی ماه را با خودش برده ؟

قیمت ریالی : 15,000 تومان 2,900 تومان

قیمت ارزی : 8 $  3.99 $

نویسنده : اکرم سعیدالسادات منشادی
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

روزی روزگاری پسرکی به نام محسن از پدر و مادرش خواهش کرد تا اتاقی را که در پشت بام است را به او بدهند. آن ها و با این موضوع موافقت کردند.اما بعد از آن روز اتفاقات جالبی برایش افتاد….