Sale!

آشنایی با گیاه

قیمت ریالی : 15,000 تومان 2,700 تومان

قیمت ارزی : 8 $  3.99 $

نویسنده : کریستینا هیل
مترجم : کیانا نازک بین
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

گیاهان برای زنده ماندن به آب، غذا، هوا و نور کافی نیاز دارند. اگر تمام این موارد را دریافت کنند می توانند رشد کرده و چرخه ی زندگی شان را شروع کنند…