Sale!

تولید مثل گیاهی

قیمت ریالی : 15,000 تومان 3,900 تومان

قیمت ارزی : 10 $  3.99 $

مترجم : کیانا نازک بین
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

همه ی موجودات زنده، از حلزونهای کوچک گرفته تا گوریل ها، همگی در ابتدا به دنیا آمده، بزرگ میشوند، پس از بزرگ شدن به بلوغ رسیده، سپس پیر شده و میمیرند. برخی از آنها تنها برای چند روز زنده میمانند. برخی دیگر مثل درخت بلوط برای صدها سال به زندگیشان ادامه میدهند. قبل از مردن همگی آنها باید تولیدمثل کنند وگرنه گونه ی آنها از بین خواهند رفت. گیاهان هم درست مثل باقی موجودات زنده برای ادامه و بقای نسلشان باید تولیدمثل کنند.