Sale!

حیوانات چگونه بچه هایشان را بزرگ می کنند؟

قیمت ریالی : 15,000 تومان 1,800 تومان

قیمت ارزی : 6 $  3 $

نویسنده : دونا هروک رایس
مترجم : کیانا نازک بین
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

بچه های حیوانات به پدر و مادرهایشان نیاز دارند تا از آن ها مراقبت کنند. والدین، آن ها را بزرگ و قوی می کنند، با آن ها بازی می کنند، شکار کردن را به آن ها آموزش می دهند و آن ها را از شکارچیان درنده در امان نگه می دارند.