Sale!

رباط با احساس

قیمت ریالی : 17,000 تومان 3,900 تومان

قیمت ارزی : 4.99 $  3 $

نویسنده : هایدی هوارث
مترجم : اکرم سعیدالسادات منشادی
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

ربات بیچاره سال های سال در سرما و تاریکی مانده بود و هیچ چیز یادش نمی آمد. گرما و نور برایش عجیب بود. وقتی می خواست از جایش بلند شود نمی توانست و صدای جِرجِری که می داد، برایش عجیب بود. انگار حرکت کردن را فراموش کرده بود. چشمانش زنگ زده بودند و به سختی باز می شدند. با هر سختی ای که بود موفّق شد آ نها را باز کند. حس می کرد از بالای سرش صدایی مانند آواز بلبل می آید امّا نمی توانست بفهمد که این صدا از داخل سرش می آید یا از جایی دیگر. تا اینکه …