Sale!

شباهت های جانداران

قیمت ریالی : 15,000 تومان 2,500 تومان

قیمت ارزی : 5 $  1 $

نویسنده : دونا هروک رایس
مترجم : کیانا نازک بین
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

چرا فرزندان تا این حد به والدین شان به شباهت دارند؟ دلیل این شباهت ها، یکسان بودن خصیصه و ویژگی های یک خانواده است. با وجود تمام این شباهت ها هر کدام از ما خاص و منحصر به فرد هستیم و با دیگری ِفرق می کنیم. در این کتاب به بررسی نقش ویژگی ها در جانداران مختلف می پردازیم.