شیرین و فرهاد

قیمت ریالی : تومان

قیمت ارزی : $
ناشر : متفرقه
نوع فایل : PDF

Description

کتاب شیرین و فرهاد اثر ناظم حکمت با ترجمه ثمین باغچه بان است؛ این نمایش‌نامه از ‘ناظم حکمت ‘طرح دیگری است از قصه ‘شیرین و فرهاد’ که مضمون اصلی آن از این قرار است’ :شیرین که خواهر کوچکتر ‘مهمنه بانو ‘(سلطان شهر) است به ‘فرهاد ‘که نقاش قصر آنهاست, دل می‌بازد . ‘فرهاد ‘نیز دلباخته شیرین می‌شود .دایه شیرین, ‘مهمنه بانو ‘را از این دلباختگی آگاه می‌کند’ .مهمنه بانو ‘خود نیز عاشق ‘فرهاد ‘است . اما او خواهر خود را بسیار دوست دارد ;از این رو, بین عشق به خواهر و عشق به فرهاد در می‌ماند .سرانجام, خشمی از درماندگی بین دو عشق در او پدید آمده بر فرهاد فرود می‌آید و تصمیم می‌گیرد او را در راه کاری غیر ممکن قرار داده نابودش سازد ;بر این اساس, چنین پیشنهاد می‌کند که شیرین را به این شرط به فرهاد بدهد که او بتواند از میان کوه به شهر آب برساند.