Sale!

صداها چگونه حرکت می کنند؟

قیمت ریالی : 15,000 تومان 3,200 تومان

قیمت ارزی : 8 $  3 $

مترجم : کیانا نازک بین
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

تقریبا صداها در همه جا هستند. برخی از صداها بلند، برخی آهسته، برخی زیر و برخی بم هستند. در این کتاب در مورد صداها و انواع طول موج های مختلف آن صحبت خواهیم کرد.