Sale!

غاز طلایی و پسرک خوش قلب

قیمت ریالی : 15,000 تومان 3,000 تومان

قیمت ارزی : 4 $  1 $

مترجم : کیانا نازک بین
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

کتاب داستانی مناسب کودکان با هدف آموزش مهربان بودن و کمک به دیگران. در این کتاب پسرک خوش قلب غاز طلایی را پیدا می کند و کلی اتفاقات هیجان انگیز برایش می افتد.