فیلم آموزش نقاشی How draw a mother

قیمت ریالی : تومان

قیمت ارزی : $
ناشر : خارجی
نوع فایل : MP4

Description

در این قسمت از مجموعه آموزش نقاشی، یاد می گیرید که چگونه یک مادر را نقاشی کنید.
زبان این فیلم آموزشی انگلیسی است.