Sale!

لاک پشت ماجراجو

قیمت ریالی : 15,000 تومان 2,500 تومان

قیمت ارزی : 5 $  1 $

نویسنده : اکرم سعیدالسادات منشادی
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

یک روز صبح که لاک پشت ماجراجو از خواب بیدار شد با خودش گفت : چقدر زندگی در باغ وحش یکنواخت و کسل کننده شده است. بهتر است تا به سفر ماجراجویانه به بیرون از باغ وحش بروم و ….