Sale!

ما بازیافت می کنیم

قیمت ریالی : 15,000 تومان 2,500 تومان

قیمت ارزی : 5 $  1 $

نویسنده : توری مالوف
مترجم : کیانا نازک بین
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

انسان ها، سالیانه زباله های زیادی را تولید می کنند. از طرفی به هیچ عنوان دوست نداریم که زمین را کثیف و پوشیده از زباله هایمان کنیم. بنابراین بوسیله ی (( بازیافت)) باید به زمین کمک کنیم که همیشه تمیز بماند. طبیعت سالم، زندگی سالم، بازیافت !