Sale!

معماهای فکری با چوب کبریت ها

قیمت ریالی : 15,000 تومان 4,900 تومان

قیمت ارزی : 8 $  3 $

ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

برای زندگی در دنیای امروز باید خلّاق بود، قدرت تمرکز بالایی داشت،قدرت تفّکر را تقویت نمود و باید خودآموز بود. چرا؟ برای اینکه سرعت رشد علم و تکنولوژی سرسام آور است. در چیدمان معماهای این کتاب سعی شده سطح آسان به سخت مرتب شود. برای تهیه ی نسخه ی چاپی این کتاب با شماره ی 66569379 تماس حاصل فرمایید.