Sale!

من از پسش برمی آیم 1

قیمت ریالی : 22,000 تومان 5,000 تومان

قیمت ارزی : 12 $  5 $

نویسنده : لوری رایت
مترجم : کیانا نازک بین
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

جلد 1 از 2
در این کتاب سعی کردیم راهکارهایی را به شما آموزش دهیم
که در مواقع مواجه شدن با این شرایط بتوانید تصمیمات درستی بگیرید. شاید بعضی از راهکارهایمان بچّگانه بوده باشد ولی در کنار آن ها یک راه از بقیه عاقلانه تر است. شما
می توانید در مواجه با این مشکلات بهترین راه حل و عکس العمل را نشان دهید. همواره به خاطر داشته باشید که شما از پسش برمی آیید! خواندن جلد 2 این کتاب را فراموش نکنید.