Sale!

من حالم خوب خواهد شد

قیمت ریالی : 22,000 تومان 5,000 تومان

قیمت ارزی : 12 $  5 $

نویسنده : لوری رایت
مترجم : کیانا نازک بین
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

اگر روزی سگی کفش شما را خورد یا به طور اتفّاقی برادرتان پای شما را شکست یا از اینکه بدون اینکه خوابتان بیاید باید به رختخواب بروید ناراحت می شدید، در هر صورت حالتان خوب خواهد شد. در این مواقع فقط کافیست جمله ی جادویی من خوب خواهم شد!