Sale!

نگران نباش چاقالو

قیمت ریالی : 22,000 تومان 3,900 تومان

قیمت ارزی : 12 $  6.99 $

نویسنده : دیوید ملینگ
مترجم : کیانا نازک بین
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

روزی از روزها که چاقالو در کنار پدرش نشسته بود، متوجه شد که پدرش در پشت خود چیزی قایم کرده است. وقتی از او پرسید که چیزی را قایم کرده ای، پدر با لبخند یک کلاه پشمی بیرون آورد و آن را به چاقالو داد. چاقالو هم با خوشحالی رفت تا کلاه پشمی قرمزش را به دوستانش نشان دهد که در راه اتفاق عجیبی برایش رخ داد.