Sale!

هانسل و گریتل

قیمت ریالی : 15,000 تومان 2,500 تومان

قیمت ارزی : 4 $  1 $

مترجم : کیانا نازک بین
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

در مزرعه ی کوچکی، دختری به نام گریتل و پسرکی به نام هانسل، با پدر هیزم شکن و نامادری بدجنسشان زندگی می کردند. آن ها خیلی فقیر بودند و بیشتر مواقع چیزی برای خوردن نداشتند تا یک روز نامادری از پدر آن ها درخواستی کرد…