Sale!

کتابگو بازی در برف

قیمت ریالی : 15,000 تومان 3,900 تومان

قیمت ارزی : 8 $  3 $

نویسنده : کریستین تی المان
مترجم : اکرم سعیدالسادات منشادی
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : ZIP

Description

* توجه: در این محصول هر صفحه دارای فایل صوتی مخصوص به خودش است.
شما می توانید علاوه بر دیدن کتاب به فایل صوتی محصول به طور همزمان گوش دهید و از آن لذت ببرید.
چالار از خواب بیدار شد، از پنجره ی اتاقش بیرون را نگاه کرد و با خوشحالی فریاد کشید: “آخ جونمی جون برف.” چالار خیلی وقت بود که منتظر آمدن برف بود. او هر روز که از خواب بیدار می شد، سریع از پنجره ی اتاقش را تنگاه می کرد. خلاصه آن روز، روز خوشحال کننده ای برای چالار بود تا اینکه …