Sale!

کتابگو گردش با یک خرس قطبی

قیمت ریالی : 25,000 تومان 3,000 تومان

قیمت ارزی : 5 $  3 $

نویسنده : کاریل هارت
مترجم : اکرم سعیدالسادات منشادی
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : ZIP

Description

* توجه: در این محصول هر صفحه دارای فایل صوتی مخصوص به خودش است.
شما می توانید علاوه بر دیدن کتاب به فایل صوتی محصول به طور همزمان گوش دهید و از آن لذت ببرید.
امروز در مدرسه درس مان درمورد نقشه ها بود. خیلی جالب بود و من کلّی مطلب در مورد نقشه ها یاد گرفتم. خانم معلّم به هر کدام از ما تکلیفی مربوط به نقشه داد
و خواست که آن را رنگ آمیزی کنیم.