یک تصویر چند داستان

قیمت ریالی : تومان

قیمت ارزی : $
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

قصّه گویی و قصّه نویسی تأثیر فوق العاده ای در زندگی و آینده ی کودکان دارد. داستان نویسی باعث می شود کودکان تخیّلات خود را به راحتی بیان کنند و باعث
می شود حسّ داستان پردازی را در آن ها تحریک کند. محدوده ی فکری کودک را گسترش می دهد. باعث تقویت حافظه در کودک می شود. باعث همذات پنداری در کودک می شود. باعث تخلیه هیجانات ذهنی در کودک می شود. مهارت حلّ مسئله را به کودک می آموزد. توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران را به کودک یاد می دهد.
باعث تقویت اعتماد به نفس در کودک می شود. تمایلات درونی کودک، تجسم خارجی پیدا می کند. در ذهن کودک سؤال ایجاد می کند و به او یاد می دهد حوادث را به هم بچسباند و…
*توجه:
این کتاب دارای هیچ متن داستانی نمی باشد و کودک باید با توجه به خلاقیت خود برای تصاویر این کتاب، یک داستان منسجم بگوید.
همچنین می توانید برای تهیه نسخه چاپی این محصول با شماره ی 66569379 تماس حاصل فرمایید.