Sale!

103 بازی فکری با چوب کبریت ها

قیمت ریالی : 6,000 تومان 2,000 تومان

قیمت ارزی : 3 $  1 $

نویسنده : مصطفی توفیقی
ناشر : کتاب های مکعب
نوع فایل : PDF

Description

برای زندگی در دنیای امروز باید خلّاق بود، قدرت تمرکز بالایی داشت،قدرت تفّکر را تقویت نمود و باید خودآموز بود. چرا؟ برای اینکه سرعت رشد علم و تکنولوژی سرسام آور است. در چیدمان معماهای این کتاب سعی شده سطح آسان به سخت مرتب شود. برای تهیه ی نسخه ی چاپی این کتاب با شماره ی 66569379 تماس حاصل فرمایید.