Barbie A Day at the Fair

قیمت ریالی : تومان

قیمت ارزی : $
ناشر : خارجی
نوع فایل : PDF

Description

کتاب زیبای Barbie A Day at the Fair
از دسته کتاب های سطح 2 برای کودکانی است که به تازگی خواندن متون انگلیسی را یاد گرفته اند.
در برخی صفحات نیاز است که والدین با فرزندشان کتاب را بخوانند تا به او در خواندن هر چه روان تر کمک کنند.
این کتاب شامل تصاویر رنگی بسیار جذابی است.